Vereniging

Plan van Aanpak

Plan van Aanpak:

Eerstvolgende Buurtvisiebijeenkomst: 22 oktober 2012

In gebouw Juliana in het Woold. aanvang 20.00 uur.

De besturen van de belangengroep worden gevraagd voor een gecombineerde bijeenkomst op 22 oktober in het Woold.

Maandag 1 oktober is besloten mee te doen aan de pilot Krimp van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Dit wordt aangestuurd door de VKK Gelderland en begeleid door enkele procesbegeleiders van de VKK.

Tevens is maandag besloten om actief door te gaan met de zaak: Glasvezelkabel of alternatieven in deze.

Dick te Voortwis en André Menting hebben de taak op zich genomen om dit voor te bereiden.

Deze avond is bedoeld voor bestuursleden/werkgroepleden van de belangengroepen en leden van de werkgroepen buurtschappenvisie.

Tevens nodigen zij de besturen van LTO en OBW uit.

Informatie bij André Menting. tel: 569208. a.menting824@upcmail.nl