Vereniging

Nieuws


De Uitwerkgroepen presenteren aan elkaar en aan het U Team hun Plan van Aanpak. In deze plannen wordt aangegeven hoe het staat met de plannen op korte termijn en lange termijn. Ook wordt doorgenomen wat de terugkoppeling naar u als bewoner van het buitengebied wordt. Zowel via de jaarvergaderingen van elke buurtschap en een nieuwsbrief die gepland staat voor het voorjaar (exactere datum volgt) zal u geinformeerd worden.

Download Buurtschapvisie

 

Zie verder plan van aanpak.